Yeşil Grup

Ek-3 Raporu (Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi)

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma, mevcut olan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgenizin yenilenmesi veya 2019 yılının sonuna kadar güncellenmesi için zorunlu olan EK-3 Raporu, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarımız tarafından hazırlanır; 3 nüsha halinde ve hazırlayan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanımızın İmza Sirküleri ile işletmenize teslim edilir. "Hizmetlerimiz" bölümünden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı kimdir? Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı, Tehlikeli maddelerin karayolu (ADR), Demiryolu (RID), denizyolu (IMDG KOD) ve havayolu (IATA DGR) ile taşınması, yüklenmesi, boşaltılması, doldurulması ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerinin işletmelerde uygulanmasını sağlar.

Tüm Modlarda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Yeşil TMGDK olarak mevzuata hakim ve tecrübeli Danışman kadromuzla, ADR (karayolu), RID (demiryolu), IMDG KOD (deniz yolu) ve IATA / DGR (havayolu) uluslararası sözleşme hükümleri ile ulusal mevzuat hükümlerinin işletmelerde eksiksiz ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlayarak işletmelerin operasyon süreçlerini başarılı bir şekilde yönetmesini sağlamayı hedefliyoruz.

SQAS Danışmanlığı

SQAS (Sürdürülebilirlik için Güvenlik ve Kalite Değerlendirmesi), Lojistik Hizmet Sağlayıcıları ve Kimyasal Distribütörlerin performansını değerlendirmek için üçüncü taraf değerlendirme sistemidir. "Hizmetlerimiz" bölümünden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Muafiyet Raporu (TMGD - TMFB)

ADR kapsamındaki tehlikeli maddeler ve tehlikeli atıklar ile yapılan işlemler dikkate alınarak tehlikeli madde ile iştigal olduğunuz net miktar belirlenir. Belirlenen miktar 50 ton’dan az ise işletmeniz için Muafiyet Raporu hazırlanır.

Tedarik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Taşımacılığı için gerekli olan; UN onaylı ambalajlar, ADR Uygunluk Belgesi araçlar ve tanklar, Tehlike Etiketleri, İkaz Levhaları, Turuncu Plakalar Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlarda bulunması gereken Kişisel Koruyucu ve Donanımlar

Kimyasalların Yönetim Sistemi

Kimyasal Yönetim Sistemi kapsamında aşağıdaki konularda hizmetlerimiz bulunmaktadır; * Maddelerin Kaydı, * Maddelerin Envanteri ve Takibi * Zararlı ve Tehlikeli Maddeler Risk Analizi * Kimyasal Maruziyet Risk Analizi * Kişisel Koruyucu Donanımların Belirlenmesi

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD)

30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı kimyasalların bulunduğu ve patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan işyerleri “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlamakla yükümlüdür. "Hizmetlerimiz" bölümünden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Güvenlik Bilgi Formu (GBF / SDS)

Güvenlik Bilgi Formları (MSDS/GBF) 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” ve doğrultusunda Güvenlik Bilgi Formları'nın 1 Aralık 2013 tarih ve 28848 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmak zorundadır. Zararlı maddeler ve karışımlara, kimyasal maddelere ilişkin Malzeme Güvenlik bilgi formu “GBF” (MSDS) hazırlanması gerekmektedir. "Hizmetlerimiz" bölümünden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı / REACH - KKDİK

Bu yönetmeliğin amacı; insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. "Hizmetlerimiz" bölümünden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İş Güvenliği Hizmeti

Yeşil OSGB, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş A, B, C sınıfı sertifikalı ve her biri tecrübeli iş güvenliği uzmanlarıyla çalışanların daha güvenli bir iş ortamında çalışmalarına katkıda bulunması için iş yerinizde aşağıdaki hizmetleri vermektedir . "Hizmetlerimiz" bölümünden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İş Sağlığı Hizmeti

Yeşil OSGB, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş sertifikalı ve her biri tecrübeli işyeri hekimleri ile çalışanların daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarına katkıda bulunması için işyeri hekimlerimiz işyerinizde aşağıdaki hizmetleri vermektedir. "Hizmetlerimiz" bölümünden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

REFERANSLAR