Yeşil Grup
ATIKSU ARITMA TESİSİ DANIŞMANLIĞI

ATIKSU ARITMA TESİSİ DANIŞMANLIĞI

- Atıksu Arıtma Tesisi İşletmeciliği Yapılması: Tesislerde çalışmak üzere oluşturulan mühendis ve teknisyenlerden meydana gelen kadromuz ile yapılması gerekli her türlü çalışmayı, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ne göre yapılması gerekli analizleri yaptırmakta, tesiste meydana gelen problemlere kalıcı çözümler üretmekteyiz. Ayrıca tesislerde gerçekleştirilen her türlü iş ile tarafımızca yapılan analizlerin sonuçlarını her ay düzenli olarak rapor şeklinde danışanlarımıza sunarak danışanlarımızın her konu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktayız.

- Atıksu Arıtma Tesislerine Danışmanlık Hizmeti Verilmesi: Kurumun/fabrikanın kendi işlettiği arıtma tesislerinde oluşan sorunlar karşısında çözüm ortağı olunması ve gelişen teknolojilere uyum sağlanması konusunda danışanlarımıza hizmet vermekteyiz.

- Atıksu Arıtma Tesisleri İçin Proje Onay Dosyası Hazırlanması: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 04.03.2014 tarihinde yayınlamış olduğu Proje Onay Genelgesi ile Atık Su Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarj Tesisleri proje onay kapsamına alınmıştır. Genelge kapsamında EK-1 listesinde yer alan işletmeler T.C. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, EK-2 listesinde yer alan işletmeler de bulundukları yerin T.C. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

OSB sınırları içerisinde yer alan işletmeler ise bulundukları OSB’nin yönetim kuruluna proje onay dosyası sunmak ve onaylatmakla yükümlüdürler.

Genelge kapsamında Teknik Uygunluk Raporu düzenlenen tesisler ile İLBANK tip proje olarak uygulanan tesisler proje onaydan muaf tutulmuştur.

Yeşil Çevre olarak, genelge kapsamında proje onay dosyası hazırlama yeterliliğine sahip kuruluş olarak bu konuda hizmet vermekteyiz.