Yeşil Grup
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED)

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED)

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED); gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde, projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar bütünüdür.

Kuruluşların faaliyete başlamadan önce ilk yapması gereken işlem, gösterecekleri faaliyetin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’ne göre değerlendirilmesidir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde;

  • Ek-1 listesinde yer alan faaliyetleri gerçekleştirecek olan kuruluşların, ÇED Raporu hazırlatarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurması gerekmektedir. Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme ve düzenlenecek toplantılar neticesinde, firma için ya “ÇED Olumlu” ya da “ÇED Olumsuz” kararı verilecektir.

“ÇED Olumlu” kararı, projenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonrasında kabul edilebilir düzeylerde olacağını ifade etmektedir. ÇED Olumlu kararı sonrasında gerekli izinler alınarak yatırıma başlanabilir.

“ÇED Olumsuz” kararı, projenin çevre üzerindeki olumsuz etkileri dolayısıyla uygulanmasında sakınca olduğunu belirten karardır. Yatırıma başlanamaz.

  • Ek-2 listesinde yer alan faaliyetleri gerçekleştirecek olan kuruluşların, Proje Tanıtım Dosyası (PTD) hazırlatarak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvurması gerekmektedir. İl Çevre Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirmeler neticesinde ya “ÇED Gerekli Değildir” ya da “ÇED Gereklidir” kararı çıkmaktadır.

“ÇED Gerekli Değildir” kararı, projenin önemli çevresel etkilerinin olmadığı ve ÇED Raporu hazırlanmasına gerek olmadığını belirten karardır. ÇED Gerekli Değildir kararı alınması sonrası yatırıma başlanabilir.

“ÇED Gereklidir” kararı, projenin çevresel etkilerinin daha detaylı incelenebilmesi amacıyla ÇED Raporu hazırlanması gerektiğini belirten karardır. ÇED Olumlu kararı alınmadan yatırıma başlanamaz.

  • Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almayan faaliyetleri gerçekleştirecek kuruluşların, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvurarak ÇED Kapsam Dışı görüş yazısını almaları gerekmektedir.
  • ÇED Olumlu”, “ÇED Gerekli Değildir” ve “ÇED Kapsam Dışı” yazısı alınmadan hiçbir projeye başlanamaz, yatırım yapılamaz, teşvik, onay, izin yapı ve kullanım ruhsatı verilemez. İlgili kararları almadan faaliyete başlayan kuruluşlara, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.

Danışman firma olarak,

ÇED Kapsamdışı görüş yazısının alınması, Proje Tanıtım Dosyası (PTD) ve ÇED Raporunun hazırlanması hususunda danışanlarımıza hizmet vermekteyiz.