Yeşil Grup
Ek-3 Raporu (Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi)

EK-3 RAPORU (TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ)

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma, mevcut olan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgenizin yenilenmesi veya 2019 yılının sonuna kadar güncellenmesi için zorunlu olan EK-3 Raporu, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarımız tarafından hazırlanır; 3 nüsha halinde ve hazırlayan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanımızın İmza Sirküleri ile işletmenize teslim edilir. 11 Haziran 2019 tarihinde yayından Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge ile Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma, mevcut olan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin yenilenmesi ve 2019 yılının sonuna kadar güncellenmesi için müracaat eden İşletmelerin, tehlikeli madde faaliyet konularının hangisi veya hangileri ile iştigal ettiğine dair işletmenin bulunduğu bölgede yetkilendirilmiş olan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşundan (TMGDK) Ek-3 Raporu alması zorunlu hale gelmiştir.