Yeşil Grup
GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF / SDS)

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF / SDS)

Güvenlik Bilgi Formları, 13.12.2014 tarihli 29204 sayılı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’ e uygun olarak hazırlanmaktadır.

 

KKDİK’in yayımlanması ile 29204 sayılı Yönetmeliğe uyumlu GBF’lerin 31 Aralık 2023 tarihine kadar düzenlenmesine izin verilmiştir.

 

31 Aralık 2023 tarihinden sonra 30105 sayılı Yönetmeliğe (KKDİK) uyumlu GBF’ler hazırlamak zorunlu olacaktır.