Yeşil Grup
İş Sağlığı ve Güvenliği

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar olarak tanımlanabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği özellikle sanayileşme ile birlikte son derece önem kazanmıştır. Sosyal devlet kavramı ile paralel olarak bu konudaki çalışmalar ve düzenlemeler artmıştır. Yazılı kaynaklara göre İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin ilk uygulamalar M.Ö. döneme kadar dayanmaktadır. 1800’lü yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmıştır. Son yüzyılda ise İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları hız kazanmış ve günümüzde tüm sektörleri kapsayacak şekilde yasal düzenlemeler yapılmıştır.

 

Ülkemizdeki Durum

İş Sağlığı ve Güvenliği, 2012 yılında yayımlanan 6331 Sayılı Kanun ve bağlı yönetmelikler ile ülkemizde müstakil bir kanun ile ele alınmaya başlanmıştır. Bu gelişme ile “reaktif” yaklaşım yerine “proaktif” yaklaşımın benimsenmesi ve güvenlik kültürünün yaygınlaştırılması için birçok proje üretilmekte ve çalışmalar yapılmaktadır.

 

İş Kazaları ve İstatistikler

İş kazası, işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı ifade etmektedir. İş kazalarının neredeyse tamamı alınacak tedbirler ile önlenebilir niteliktedir. Ancak istatistiklerden anlaşıldığı üzere gereken önem verilmemekte ve yeterli tedbirler alınmadan çalışılmaya devam edilmektedir.

2018 yılında 2000 civarında çalışan iş kazalarından dolayı hayatını kaybetmiştir. Bu ölümlü kazaların yaklaşık %25’lik bölümü İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ve Sakarya illerinde gerçekleşmiştir.

Kazaların önlenmesi zannedildiği gibi yüksek maliyetler gerektirmemektedir. Aksine yaşanılan kazalar sonrası karşılaşılan görünen ve gizli maliyetlerden çok daha az maliyetlerle kazaların önüne geçilebilmektedir.

 

YEŞİL OSGB olarak bizler, öncelikle işyerlerinin yasal standartlara getirilmesi ve devamında güvenlik kültürü oluşturacak nitelikte çalışmalar yaparak bölgemizin ve ülkemizin İş Sağlığı ve Güvenliğine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.