Yeşil Grup
İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Raporları  - Mobil Sağlık Taraması

İŞE GİRİŞ VE PERİYODİK SAĞLIK RAPORLARI - MOBİL SAĞLIK TARAMASI

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 15. maddesinde, ‘’ İşveren, çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.’’ şeklinde ifade edilmiştir.

Yeşil OSGB, bünyesinde istihdam ettiği hekim ve sağlık personeli işletmelerde çalışan personelin işe giriş muayeneleri veya periyodik sağlık muayenelerini ele alıp sağlık raporlarını hazırlamaktadır;


1.SAĞLIK RAPORLARI (İşe giriş ve periyodik sağlık raporları)
Uzman hekimlerimiz tarafından ayrıntılı tetkikler sonucu verilmektedir. İşyeri tehlike sınıfına göre sağlık muayenelerinin gerçekleştirilip sağlık raporlarının yenilenmesi gerekir.


2.AKCİĞER RADYOGRAFİSİ (GÖĞÜS FİLMİ)
Tozlu ve Dumanlı işlerde çalışanlar için yılda 1 kere.


3.SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SPİROMETRİ)
Tozlu ve Dumanlı işlerde çalışanlar için yılda 1 kere.


4.İŞİTME DÜZEYİ TEST RAPORU (ODİYOMETRE)
Gürültülü işlerde çalışanlar için yılda 1 kere.


5.PORTÖR MUAYENELERİ (Yemekhane, Yiyecek ve içecek bölümlerinde çalışanlar için 6 ayda 1)
• Gaita Parazit
• Gaita Kültürü
• Burun Kültürü
• Boğaz Kültürü
• El Kültürü
• Ekipman Kültürü
• İdrar Analizi


6. LABARATUAR TETKİKLERİ
• Tam Kan Sayımı
• Akciğer Enzim Analizleri
• Tam İdrar Analizi
• Biyolojik Sıvılarda Ağır Metal Analizleri (Kurşun, Alüminyum vb.)
• İdrarda Fenol Analizi
• İdrarda Hippürik Asit Analizi
• İdrarda TCA (Triklor Asetik Asit) Analizi


7. GÖRME RAPORU


8. GEREKLİ AŞILAR