Yeşil Grup
KAPASİTE RAPORU VE SANAYİ SİCİL BELGESİ ALIMI

KAPASİTE RAPORU VE SANAYİ SİCİL BELGESİ ALIMI

Yeşil Çevre olarak;

Deneyimli ve uzman kadromuzla kapasite raporu ve sanayi sicil belgelerinin alımını çok kısa süre içerisinde gerçekleştirmekteyiz. Kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi ile ilgili detaylı bilgiye bu yazının devamında ulaşabilirsiniz.

1) Kapasite Raporu: Kapasite raporu, bir firmanın yıllık yıllık iş gücü, iş gücünün dayalı olduğu makine teçhizatı ve çalışan sayısı, yıllık üretimde kullanılan malzemelerin çeşidi ve miktarını özetleyen TOBB üyesi odalar tarafından verilen bir belgedir. Kapasite raporunun geçerliliği alınanan odaya göre değişmekle birlikte 2 veya 3 yıldır. Bu sürenin sonunda üretim kapasitesinde bir değişiklik olmasa da yenilenmesi gerekmektedir. Makinalar vasıtasıyla üretim yapan hemen hemen her sektördeki firma için kapasite raporu çıkarılabilir. Kapasite raporu işletmenin bağlı bulunduğu ticaret odasından alınabilmektedir. 1-10 arası çalışana sahip işletmeler üyesi olması durumunda İTO’dan, 10 kişinin üzerindeki işletmeler ise yine üye olma şartıyla İSO’dan kapasite raporu çıkarabilirler. İSO’dan çıkarılacak kapasite raporunun harç ödemesi, İTO’dan çıkarılacak bir kapasite rapor harcından üç kat daha fazladır.

 

2) Sanayi Sicil Belgesi: Sanayi sicil belgesi, devletin her alanda üretim yapan sanayicilerin toplam iş gücü, makine ve üretim kapasitesini hesap edebilmesi, hali hazırdaki sanayicinin durumu hakkında istatiksel verilerin hesap edilebilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerince verilen bir belgedir. 6948 sayılı yasa gereği üretim yapan her sanayicinin üretime başlayıp kapasite raporunda belirtilen üretime başlama tarihinden iki ay içerisinde sanayi sicil belgesi alması zorunludur. Aksi takdirde işletmeler sanayi sicil belgesini alsalar dahi idari para cezası uygulanmaktadır. Sanayi sicil belgesinin çıkarılmasında devlete herhangi bir harç ödemesi yapılmamakta olup ayrıca sanayi sicil belgesinin alınabilmesi için kapasite raporunun olmazsa olmazdır.

 

Sanayi Sicil Belgesi Alan İşletmeler;

 

  • İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar.
  • Elektrik faturalarını %20 indirimli olan Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler.
  • Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.
  • Dolaylı olarak iş imkanı oluşturur.
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı destek ve kredilerden faydalanırlar.

 

Not: Kapasite Raporu bulunmayan işletmeler sanayi sicil belgesi alamazlar. Sanayi sicil belgesi çıkarılırken işlenmesi istenen veriler bire bir kapasite raporunda yazan ile aynı olmalıdır.