Yeşil Grup
KİMYASAL YÖNETİM SİSTEMİ

KİMYASAL YÖNETİM SİSTEMİ

Kimyasal Yönetim Sistemi kapsamında aşağıdaki konularda hizmetlerimiz bulunmaktadır;

 

Maddelerin Kaydı,

 

Maddelerin Envanteri ve Takibi

 

Zararlı ve Tehlikeli Maddeler Risk Analizi

 

Kimyasal Maruziyet Risk Analizi ve Kişisel Koruyucu Donanımların Belirlenmesi

İkame (Maddelerin Yenilenmesi – Değiştirilmesi)

Sınıflandırma, Acil Müdahale Yöntemleri ve Çalışma Talimatları,

 

İç Taşıma ve Atık Yönetimi

 

Depolama Şartları

 

Tedarik Etme / Satın Alma Yönetimi

 

Sağlık Gözetimleri

 

İzin ve Kısıtlama takipleri

 

Gerekli ise Tehlikeli Madde Yönetim Sisteminin kurulması