Yeşil Grup

MUAFİYET RAPORU (TMGD)

 

ADR kapsamındaki tehlikeli maddeler ve tehlikeli atıklar ile yapılan işlemler dikkate alınarak tehlikeli madde ile iştigal olduğunuz net miktar belirlenir.

 

Belirlenen miktar 50 ton’dan az ise işletmeniz için Muafiyet Raporu hazırlanır. 

 

Muafiyet Raporu, 3 nüsha olarak düzenlenir; Bir nüshası İşletmede kalır, bir nüshası Yetkili TMGD Kuruluşunda kalır, bir nüshası da Yetkili Makama teslim edilir.