Yeşil Grup
SERA GAZI DANIŞMANLIĞI

SERA GAZI DANIŞMANLIĞI

22.07.2014 tarih ve 29068 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ uyarınca emisyonlarını izlemesi ve bir sonraki yılın Nisan Ayı sonuna kadar Doğrulayıcı Kuruluş’a doğrulatarak Bakanlığa Doğrulama Raporunu sunması gerekmektedir.

Yeşil Çevre olarak doğrulama süreçlerinde bulunmuş tecrübeli kadromuzla sera gazı danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Sera gazı danışmanlık hizmeti olarak;

  • İzleme Planlının hazırlanması,
  • Hazırlanması gerekli, işletmeye özel prosedürlerin hazırlanması
  • Yıl içerisinde, hazırlanan prosedürlerin uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve kontrol ortamının kurulması,
  • Kontrol ortamının sağlanması ve çalışanlara yönelik yetkinlik artırıcı eğitimlerin düzenlenmesi,
  • İç tetkik çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
  • Örnekleme planlarının hazırlanması,
  • Emisyon raporlarının oluşturulması,
  • İyileştirme raporlarının hazırlanması,
  • Doğrulama sürecinde işletmede hazır bulunularak doğrulama saha çalışmalarında yer alma,

hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz.