Yeşil Grup
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmalığı (IMGD KOD - Denizyolu)

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMALIĞI (IMGD KOD - DENİZYOLU)

Danışmanlık & Dokümantasyon & Mevzuat Takibi

Denizyolunda Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili Uluslararası Sözleşme Hükümlerine (IMDG KOD)  ve ulusal mevzuata uygun Tehlikeli Madde Yönetim Sistemi kurulmaktadır.

İşletmede bulunan tehlikeli maddelerin alımı, boşaltılması, paketlenmesi, yüklenmesi, doldurulması vb. işlemlerinin dikkate alındığı Standart İşletim Prosedürleri altında Talimat ve Kontrol Formları hazırlanmaktadır.

 

Eğitim

11.02.2012 tarihli 28201 sayılı Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında IMDG Kod Eğitimleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarınca yine bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğiticiler vasıtasıyla düzenlenir.

IMDG KOD Eğitimleri dışında, kıyı tesislerindeki Tehlikeli Maddelerin ve Atıkların karayolunda gönderimi için ADR Eğitimleri tarafımızca verilmektedir.

 

Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi

Tehlikeli yük elleçleyecek ve/veya geçici depolama faaliyeti yapacak olan kıyı tesisleri Tehlikeli Madde  Uygunluk Belgesi almak zorundadır.

10.04.2017 tarihli 39296 sayılı Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge kapsamında Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi başvurularında Rehberlik yapıyoruz. 

 

Tehlikeli Madde Rehberi

Tehlikeli Maddelerin Denizyolunda Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesinde kıyı tesisleri için Tehlikeli Madde Rehberi hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

Bu kapsamda, kıyı tesisleri için İngilizce ve Türkçe olarak Tehlikeli Madde Rehberi hazırlıyor, revize ediyor, güncelleyerek takip ediyoruz.