Yeşil Grup
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (ADR - Karayolu)

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI (ADR - KARAYOLU)

Danışmanlık & Dokümantasyon & Mevzuat Takibi

Karayolunda Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili Uluslararası Sözleşme Hükümleri (ADR) ve ulusal mevzuata uygun Tehlikeli Madde Yönetim Sistemi kurulmakta ve takibi yapılmaktadır. 

İşletmede bulunan tehlikeli maddelerin alımı, boşaltılması, paketlenmesi, yüklenmesi, doldurulması vb. işlemlerinin dikkate alındığı Standart İşletim Prosedürleri altında Talimat ve Kontrol Formları hazırlanmaktadır.

 

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

ADR Anlaşması kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler ile miktarına bakılmaksızın Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

03/08/2017 tarihli 63089 sayılı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge ‘de belirtilen evrakları hazırlattırarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almanız için sizlere destek oluyoruz.

 

ADR Anlaşması Kapsamında Verilen Eğitimler;

1) ADR Genel Bilinçlendirme Eğitimi; ADR Anlaşması Hükümlerinin anlatıldığı eğitimdir.

2) ADR Göreve Özgü Eğitim;  ADR Genel Bilinçlendirme Eğitiminden sonra Kişilerin görevleri ile ilgili detaylı ve uygulamaları olarak eğitim verilir.

3) ADR Emniyet Eğitimi; Firmada elleçlenen maddelerin kimyasal özellikleri, acil durumlarda yapılması gerekenler konusunda çalışanlara eğitim verilir.

 

ADR Anlaşması Dışında verilen Eğitimler;

1) Mevzuat Bilgilendirme Eğitimleri ; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan mevzuat hükümleri ile ilgili Kişilere eğitim verilir.

 

Tedarik Danışmanlığı  

 

Tehlikeli Madde Taşımacılığı için gerekli olan;

UN onaylı ambalajlar,

ADR Uygunluk Belgesi araçlar ve tanklar,

Tehlike Etiketleri, İkaz Levhaları, Turuncu Plakalar

Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlarda bulunması gereken Kişisel Koruyucu ve Donanımlar