Yeşil Grup
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (RID - Demiryolu)

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI (RID - DEMİRYOLU)

Danışmanlık & Dokümantasyon & Mevzuat Takibi

Demiryolunda Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili Uluslararası Sözleşme Hükümlerine (RID) ve ulusal mevzuata uygunuygun Tehlikeli Madde Yönetim Sistemi kurulmaktadır.

İşletmede bulunan tehlikeli maddelerin alımı, boşaltılması, paketlenmesi, yüklenmesi, doldurulması vb. işlemlerinin dikkate alındığı Standart İşletim Prosedürleri altında Talimat ve Kontrol Formları hazırlanmaktadır.

 

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

RID Anlaşması kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ile tank-konteyner/portatif tank işletmecisi, sarnıç vagon sahibi / işletmecisi, demiryolu tren işletmecisi ve demiryolu alt yapı işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal edenler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

Ayrıca Karayolunda Tehlikeli Madde Taşımacılığı kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alan işletmeciler, tehlikeli madde taşımacılık zinciri içerisinde demiryollarını da kullanmaları halinde ayrıca Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB-Dmr.)  almak zorundadırlar.

24.12.2015 tarih ve  86498 sayılı Bakanlık oluru ile yayınlanan Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge kapsamında belirtilen evrakları hazırlattırarak TMFB-DMR almanıza destek oluyoruz.